Laoxseo

@Laoxseo

aka ຮວບຮວມກ່ຽວກັບແຫລ່ງຂ່າວປະເທດລາວ

Vientiane , Laos

ເວບໄຊທ໌ Lao x ເປັນເວບໄຊທ໌ທີ່ຮວບຮວມກ່ຽວກັບຂ່າວ, ແຫລ່ງຂ່າວ, ຂ່າວກິລາ, ຂ່າວທົ່ວໄປ, ເຫດການສຳຄັນຂອງໂລກ ແລະບົດຄວາມກ່ຽວກັບບົດຄວາມເສດຖະກິດ, ບົດຄວາມວິທະຍາສາດ ແລະຍັງມີຂ່າວຕ່າງທີ່ຫນ້າສົນໃຈສາມາດຕິດຕາມ ໄດ້ທີ່ນີ້!!

https://laox.la

Twitter: @laoxseogmail.com

0 notes

0 places