eaa78org

@eaa78org

aka ตะคริวเกิดขึ้นได้อย่างไร

ฺBangkok,Thailand

ตะคริวอาการหดเกร็งที่ทำให้ปวดกล้ามเนื้อและเป็นก้อนแข็ง ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยที่ไม่สามารถบังคับได้ บางครั้งอาจมีอาการปวดหรือเจ็บกล้ามเนื้อที่เกิดการหดเกร็งเพิ่มด้วย การเป็นตะคริวนี้อาจเกิดขึ้นกับส่วนใดของร่างกายก็ได้ และอาจเกิดกับกล้ามเนื้อเพียงหนึ่งมัดหรือหลายๆ มัดพร้อม สาเหตุของการเกิดตะคริว อาจเกิดจาก เอ็นและกล้ามเนื้อไม่ได้ยืดตัวบ่อยหรือเกิดจากการใช้ยาบางกลุ่ม ติดตามบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เท่านั้น

https://www.eaa78.org

Twitter: @eaa78org

0 notes

0 places