muaphelieu247

@muaphelieu247

aka Mua Phế Liệu 247

Hồ Chí Minh

https://muaphelieu247.com/ chuyên thu mua các loại phế liệu: Phế liệu đồng, sắt, thép, nhôm, điện tử, vải,... hoạt động thu mua địa bàn trên cả nước
https://www.facebook.com/muaphelieu247hcm
https://www.pinterest.com/muaphelieuu247
https://muaphelieuu247.blogspot.com/
https://muaphelieuu247.tumblr.com/
https://www.flickr.com/people/muaphelieuu247/

https://muaphelieu247.com/

Twitter: @muaphelieu247

0 notes

0 places